Úvod » TICHO NENÍ ZLOČIN ! » TICHO NENÍ ZLOČIN !


        

TICHO NENÍ ZLOČIN !

img

 

 

TICHO NENÍ ZLOČIN !

V současné době můžeme pozorovat neustále se zvyšující účinný odpor obyvatel proti hluku v jejich okolí. Je to umožněné přísnými a závaznými hygienickými limity a mezinárodním sjednocováním evropské legislativy v této oblasti. Současná česká hygienická legislativa plně respektuje nařízení Evropské komise 2003/10/ES. Poslední stav české legislativy v oblasti hluku je obsažený v NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Velkým problémem se tak stávají doposud fungující střelnice, které jsou logicky zdrojem mimořádně intenzivního a impulsního hluku a jsou ve většině případů cílem stížností okolních obyvatel. To vede k jejich uzavření nebo výraznému omezení provozu. Na některých střelnicích je dokonce stanoven denní limit počtu ran, které smějí být beztrestně vypáleny. V případě překročení limitu následuje správní řízení a rychlý konec, protože účinně odhlučnit velký areál střelnice je mimořádně finančně náročné.

Existuje však zatím nikde v ČR nepoužité řešení problému hluku z venkovních střelnic. Toto řešení je velice jednoduché, účinné a navíc cenově velice dostupné. Umožní provozovat střelnice, kde se výrazným způsobem sníží hluková zátěž okolí.

Tímto jednoduchým řešením je použití tlumiče, který likviduje hluk přímo u zdroje, tak jak to nařizuje evropská legislativa.

Problémem je však to, že tlumič je démonizován zakázaným doplňkem zbraně podle §4 odst. c Zákona o zbraních 199/2002 Sb. a Zákonem o myslivosti, kde je použití tlumiče klasifikováno jako zakázaný způsobu lovu. Navíc není přesně definována hranice útlumu od které se aparát připevněný na hlavni považuje za tlumič. V Německu to vědí, ale k nám to ještě nedorazilo

Historickým argumentem pro zákaz tlumičů je z pohledu Zákona o zbraních obava z působení kriminální činnosti. To je ale stejný argument, jako říkat, že obecně palnou zbraň je možné použít pro konání zločinu, a proto je potřeba ji plošně zakázat. Statistiky jasně říkají, že počet trestných činů spáchaných legálně drženou palnou zbraní ve smyslu Zákona 199/2002 Sb. je minimální a navíc s tlumičem je minimálně o dva řády ještě nižší.

Není potřeba měnit oba zákony, které zakazují použití tlumiče na střelné zbrani. Stačí dosáhnout změny Zákona o zbraních tak, aby tlumič hluku byl zařazen do režimu stejného jako jsou samonabíjecí zbraně. Nikdo nechce, aby byly tlumiče volně prodejné. Prostě a jednoduše by vám PČR vydala průkaz zbraně jako na jakoukoliv jinou zbraň regulovanou Zákonem a na střelnici tak máte možnost střílet „potichu“ k radosti všech zúčastněných a dalších občanů v okolí.

Je znám případ střelnice, kde je stanoven max. počet vystřelených ran z malorážky. Tento počet je 200. Pakliže bychom uvažovali o použití tlumiče na zbrani a dosáhli tak útlumu 30 dB, tak můžeme vystřelit v rámci stanoveného limitu ne 200 malorážkových výstřelů ( 120 dB ), ale dokonce 2.000 výstřelů z pistole ráže 9 mm ( 140 dB ). To si nikdo pořádně neuvědomuje a pořád tupě argumentuje nebezpečností tlumičů.

Obecně platí, že snížením hluku o 10 dB se sníží hluk ve skutečnosti 10x a o 30 dB znamená pokles hluku 1000x !!!

Jedinou cestou je vytvářet stálý a zdůrazňuji legální tlak na zákonodárce a účastnit se  veřejné diskusí v odborných kruzích. Tím lze rozhodně dosáhnou jiného pohledu na tlumiče hluku, ne jako nástroj kriminálníků, ale především jako nástroj legálních držitelů zbraní na účinnou ochranu jejich zdraví a výrazného zatížení životního prostředí impulsním hlukem, jak nám to zákonodárci z Bruselu nařizují. Ve velkém počtů zemí EU je již možnost v regulovaném režimu tlumiče legálně používat, tak proč ne u nás.

Velice zajímavé články o použití tlumičů pro lov byly uveřejněny v časopise Myslivost č. 5/2011 + 6/2011.

Rozhodně není konstrukční obrázek tlumiče sprostým obrázkem nad kterým musíme zavírat oči. Také na diskusních fórech často zaznívají od moderátorů upozornění na takovouto nepřístojnou diskusi na téma tiché střelby a často jsou příspěvky raději smazány, aby nemohl být někdo obviněn z rouhání. Úsměvné ale je, že často ve stejných diskusních fórech se otevřeně a nezpochybnitelně probírají detaily používání nočního vidění k lovu. Je veřejným tajemstvím, že min. 20 % lovců používá k nočnímu lovu přístroje nočního vidění, které jsou rozhodně nezákonné, ale ke konání kriminální činnosti nebyly nikdy použity ( pouze k lovu ). Přitom jsou tyto aparáty, jak tlumiče, tak noční vidění zařazeny do společné skupiny zakázaných doplňků. Možná by nebylo od věci zahrnout do případné změny Zákona o zbraních tyto dvě položky najednou, ať je od toho nesmyslu pokoj.

Vlastně mne napadá, že je ještě jeden aparát, a to laserový značkovač na zbrani, rovněž zakázaným doplňkem. To je ještě úsměvnější, protože zákaz vznikl údajně z obavy jistého vysokého policejního důstojníka po shlédnutí britského seriálu Profesionálové, kde detektivové Bodie a Doyle střílejí díky laseru strašně daleko a strašně přesně. A to prý uvedený důstojník policie na střelnici netrefil ani vrata od stodoly a proto si myslel, že když nasadí na zbraň laser, tak najednou a převratně trefí myš do oka na 300 m každou ranou. Netrefil opět nic, ale bylo již pozdě, zákon byl na světě. Takto úsměvně vznikají blbosti v zákonech nejen v oblasti zbraní, ale i jinde ve státní správě, kde je vždy dostatek aktivních …

Přesto bych zákaz na laser na zbraních v zákoně nechal, protože využitelnost na civilních zbraních je velmi malá a nikdo ho nepostrádá. Naopak to udělá dobře zákonodárcům, že mohou něco zakázat. Nechte je ať se bojí !

Takže je pouze na osobní angažovanosti, jak se každý postaví k tomuto problému a zajistí si do budoucna možnost kde bude střílet, protože to jinak než tiše nepůjde. V opačném případě hrozí vašim zbraním v trezoru tichá smrt a nezbude nic jiného než přechod na tiché luky a kuše.

 

A proto vězte,

TICHO NENÍ ZLOČIN !

 

zf

září 2012

 

Tlumiče